O mnie

mgr Krzysztof Róg

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (ukończonych z najlepszą oceną na roku). W chwili obecnej w trakcie studiów podyplomowych na Collegium Medicum Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku psychoterapia.

Beneficjent licznych szkoleń organizowanych m.in. przez Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza dotyczących głównie leczenia zaburzeń seksualnych (Certyfikaty nr 17826/2017, 18758/2017, 21424/2017, 28880/2017, 3334/2018, 11904/2018, 33283/2019, 33241/2019, 35033/2019, 2862/2020, 2877/2020, 14628/2020, 18906/2020, 18231/2020, 19489/2020, 21076/2020, 21131/2020).

Praktyczne umiejętności zdobywał w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego (w skład którego wchodzą m.in.: Oddział Psychiatrii oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego) będącym bazą dla II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Staż kliniczny odbywał w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Pracował w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności jako cywilny psycholog działu penitencjarnego oraz seksuolog w jednej z polskich jednostek (dysponent trzeciego stopnia) Służby Więziennej.

Obecnie współpracuje z trzema warszawskimi poradniami psychologiczno-seksuologicznymi (Ośrodek „Mapa Zmian“, Ośrodek „Droga Do Zmian“ oraz Poradnia „Synergia“) oraz z Centrum Medycznym Damiana (trzy placówki: Nowolipie 18, Racławicka 27 oraz al. Zjednoczenia 36).

Członek eksperckiego zespołu ds. leczenia zaburzeń snu we współpracy z dr n. med. Małgorzatą Fornal-Pawłowską oraz dr n. med. Michałem Skalskim w Centrum Medycznym Damiana.

Członek zespołu badawczego pierwszego polskiego laboratorium głębokich sieci neuronowych w dziedzinie psychologii oraz seksuologii – sexAI lab. Współtwórca modelu konwolucyjnej sieci neuronowej klasyfikującej dziewięć typów legalnych materiałów pornograficznych z dokładnością klasyfikacji: 91,88%.