Psychologia

Psychologia to dziedzina zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, czyli zaburzeniami w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem.

Wskazania do konsultacji psychologicznej

 • Zaburzenia (afektywne) dwubiegunowe

 • Zaburzenia depresyjne

 • Zaburzenia lękowe

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

 • Zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym

 • Zaburzenia z objawami somatycznymi

 • Zaburzenia jedzenia i odżywiania się

 • Zaburzenia wydalania

 • Zaburzenia snu i czuwania

 • Zaburzenia niszczycielskie, kontroli impulsów i zachowania

 • Zaburzenia osobowości

oraz inne, niewymienione wyżej trudności związane ze sferą psychiczną